Spasioci Crvenog krsta u poplavama

Spasilački tim Crvenog krsta Užice, je angažovan na otklanjanu posledica prouzrokovanih poplavama i bujičnim vodama. U utorak 23. juna je u saradnji sa službom Hitne medicinske pomoći, uspešno izveo akciju evakuacije i zbrinjavanja bolesne osobe na područiju sela Bioska, kojoj nije bilo moguće prići zbog velikih bujičnih voda.

Spasioci Crvenog krsta Užice su već 48 sati dežurni za podršku ugroženom stanovništvu u slučaju poplava.