Crveni krst Srbije predstavlja jedan od subjekata sistema zaštite i spasavanja i ima svoju jasno definisanu funkciju u Zakonu o vanrednim situacijama RepubliDSC_0730ke Srbije .

Svrha programa pripreme za delovanje u nesrećama je da se razviju i osposobe postojeći kapaciteti Crvenog krsta Srbije, kao i da se razvije mreža lokalnih organizacija koja će dobro funkcionisati u svakoj vanrednoj situaciji. Crveni krst, u okviru svog mandata, može odgovoriti na prirodne ili ljudskim faktorom prouzrokovane nesreće na efikasan, dobrostruktuiran i koordinisan način da bi smanjio broj žrtava, obezbedio ljudsko dostojanstvo, dostupnost najrazličitijih vidova humanitarne pomoći i ublažio posledice nesreće. Takođe uloga Crvenog krsta je i da bude pouzdan partner drugim strukturama društva, koji su nosioci ili se uključuju u aktivnosti odgovora na nesreće u državi i u lokalnoj zajednici.

Opšti cilj programa pripreme za delovanje u nesrećama Crvenog krsta Srbije jeste jačanje kapaciteta i izgrađenih resursa Crvenog krsta Srbije po Capturenajvišim međunarodnim standardima, što dodatno doprinosi ozbiljnosti i svrsishodnosti učestvovanja ove organizacije u odgovoru na sve situacije koje se redovnim delovanjem lokalnih subjekata ne mogu sanirati ili izbeći. Velika pažnja se posvećuje i unapređivanju mehanizama interne i eksterne koordinacije za efikasan
i brz odgovor na nesreće svih struktura mreže organizacije Crvenog krsta Srbije, usmeren na izvršavanje zadataka koji proizilaze iz zakonom definisanog položaja i uloge Crvenog krsta Srbije kao organizacije koja pomaže državnim organima u humanitarnoj oblasti, sa akcentom na prirodom ili ljudskim faktorom izazvanim nesrećama.

 

Delovanje u nesrećama