MTT ( Mobilno-tehnički tim )

Uloga tima jeste rad sa tehničkom opremom Crvenog krsta Srbije (motorne muljne pumpe, potapajuće pumpe, IMG_5730IMG_9651perači pod pritiskom, motorni raspršivači dezinfekcionih sredstava, sušilice zidova, agregati za struju, električni alat i aparati, postavljanje sanitarnog kontejnera i kontejnera kuhinje i dr .) Članovi tima rade sa motornim pumpama za vodu na ispumpavanju vode iz poplavljenih podruma i objekata za stanovanje, sa sušilicama za isušivanje vlažnih zidova, koriste kompresore za pranje mehanizacije, zidova, dvorišta. Takođe u okviru poslova MTT-a je da nakon povlačenja vodene bujice, obavlja sitne popravke oštećenih objekata za stanovanje , vodi evidenciju radnih sati opreme, istovremeno obučava lokalne volontere za sprovođenje mera i obavljanje poslova da bi nakon povlačenja MTT-a mogli da nastave sa otklanjanjem posledica nesreće.

MTT tim obavlja poslove dovođenja u upotrebno stanje objekata za život stanovništva koji su pogođeni poplavama i omogućuje postavljanje uslova koji su potrebni za rad ostalih timova na terenu.

Deo MTT tima koji se nalazi u Užicu broji 10 članova i obučavan je za rad u svim uslovima sa celokupnom opremom koju poseduje Crveni krst Srbije. Neka od delovanja ovog tima su:

  • Poplava u Užicu 2011. godine
  • Požar na Mokroj Gori i Tari 2012. godine
  • Vanredna situacija zbog nestašice vode za piće i pripremu hrane u Gradu Užicu 2013. i 2014. godine
  • Majske poplave koje su zahvatile Republiku Srbiju u 2014. godini

 

* vidi foto galeriju.