TPK tim ( Tim za terensku procenu posledica nesreće, analizu potreba i kapaciteta i za koordinaciju sprovođenja mera i realizaciju akcija)

Uloga tima jeste da sprovede brzu i detaljnu procenu posledica nesreće, analizu potreba ugroženih, koordinaciju operacije, izrade i implementacije akcionog plana i izveštavanje. Rad sa međunarodnim humanitarnim organizacijama i sa državnim organima i službama;

IMG_7757Aktiviranje TPK vrši se na osnovu procene Operativne organizacije Crvenog krsta koja upućuje zahtev Crvenom krstu Srbije, da u najkraćem roku (do 6 sati od pozivanja) u sastavu od 3 člana uputi TPK na ugroženo područje, isti sastav Tima za procenu i koordinaciju ostaje na terenu do 14 dana i po potrebi, zameniće ga naredni tim od tri člana (maksimum tri smene od po 14 dana). Zadatak TPK je da pomogne operativnoj organizaciji Crvenog krsta u brzom sagledavanju posledica nesreće, kapaciteta lokalne organizacije i najhitnijih potreba u ljudstvu, opremi, robi i u novčanoj pomoć, pomogne u koordinaciji zadataka svih ostalih pristiglih ljudskih resursa Crvenog krsta Srbije (Okružne jedinice za pomoć u nesrećama, Regionalne jedinice za pomoć u nesrećama ili Nacionalnim timovima) kao i ostalih struktura koje učestvuju u ublažavanju posledice nesreće.

TPK tim Crvenog krsta Užice se angažuje u svim nesrećama, a neka od mesta gde je bio angažovan u prethodnim godinama su:IMG_7765

  • zemljotres u Kraljevu 2010,
  • poplave u Ljuboviji 2010. i 2011. godine
  • snežni nameti u Zlatiborskom okrugu 2012. godine
  • požari na Tari i Mokroj Gori 2012. godine
  • vanredna situacija povodom nestašice vode za piće i pripremu hrane na teritoriji Grada Užica 2013. i 2014. godine
  • na celokupnoj teritoriji Republike Srbije za vreme majskih poplava i klizišta u 2015. – oj godini.

 

* vidi foto galeriju.