Nekada je bilo gotovo nezamislivo da će se narkomanija i bolesti zavisnosti uopšte i pominjati u okruženju osnovne škole.
Danas se starosna granica onih koji postaju zavisnici spustila veom nisko. Još je više poražavajući podatak da rani adolescenti prvi put stupaju u kontakt sa narkoticima posredstvom druga ili drugarice, tj. svojih vršnjaka it u 85% slučajeva. Volonterima Ck Užice to je bio dodatni motiv da osmisle i započnu sopstveni način prenošanja znanja i veština odupiranja negativnim uticajima.
Projekat nosi naziv „Mladi za mlade“ upravo iz razloga što su glavni nosioci aktivnosti mladi volonteri , uglavnom srednjoškolci, koji realizuju vršnjačku edukaciju na nivou V i VI razreda u osnovnim školama.
U 45 min. predavanju specifičnog tipa smešteni su skeč, diskusija o prijateljstvu i konfliktnim situacijama, inerakcija bez diskriminacije uz aktivno slušanje i uvažavanje stavova svih učesnika, primeri i predlozi načina mogućnosti lošeg uticaja vršnjaka, kao i utisci i komantari koji predstavljaju evaluaciju rada.
Volonteri vrlo lako uspostavljaju komunikaciju sa učesnicima i predstavljaju sadržaje prijemčljive njihovom uzrastu. Izbegavaju stručnu terminologiju, koriste žargonizme, metodu zamene uloga, učenje utvrđivanjem, konstantno stimulišu decu na davanje primera i izvođenju zaključaka. Tako svi ravnoprano i aktivno učestvuju u ovom projektu.
Čitava radionica je bazirana na priči o prijateljstvu, koje je u tim godinama jedan od najvažnijih faktora odrastanja. Navodeći im niz primera iz konkretnih situacija volonteri su učinili da deca sama dođu do zaključaka koje su osobine dobrih prijatelja, a koje loših prijatelja.
Pričajući o prijateljstvu volonteri se oslanjaju na uvodni skeč, koji daje jasnu definiciju uprvo o samom projektu, takođe učesnicima se daje 20 načina kako reći NE ukoliko im se nude narkotici kao izlaz iz problema.
Najbolja procena uspešnost rada su evalucione poruke učesnika upućene realizatorima, njihove primedbe, sugestije i pohvale. Takođe u porukama se može videti i da se deci dopada ovaj način prenošenja informacija.
Ovaj projekat ima za cilj podizanje samopouzdanja ranih adolescenata, izgradnju samosvesti o dobrom i lošem, dopiranje do dece školskog uzrasta, školskog kolektiva, roditelja i lokalne zajednice, čime doprinosi formiranju kolektivnog imuniteta.

.