Difuzija je tradicionalna aktivnost Crvenog krsta i statutarna obaveza svakog nacionalnog društva, utvrđena Statutom Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, kao i Statutom nacionalnog društva.

Difuzija je aktivnost širenja znanja o međunarodnom humanitarnom pravu, Osnovnim principima Međunarodnog pokreta, i drugim humanitarnim vrednostima koje zastupa Međunarodi pokret. U Crvenom krstu Srbije difuzija je organizovana na poseban način: formirano je 7 centara za difuziju: Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Zaječar, Kraljevo, Užice i Niš. Svaki centar ima po 15 - 25 obučenih difuzera koji sprovode programe difuzije za organizacije Crvenog krsta koje pokriva centar (prosečno 15-20 organizacija, osim Novog Sada, koji pokriva 45 organizacija).

Programi difuzije se sprovode za različite ciljne grupe: pripadnike Crvenog krsta, mlade, zdravstveno osoblje, prosvetne radnike, medije, opštu javnost, vojsku, policiju, učenike u osnovnim i srednjim školama,...

Aktivnosti difuzije su vrlo raznolike i obuhvataju seminare, radionice, predavanja, okrugle stolove, diskusije, istupanja u medijima, razgovore sa pojedinim ciljnim grupama itd.