Prva pomoć je skup postupaka i mera kojima se spašavaju život i zdravlje unesrećenog ili povređenog čoveka, a primenjuje se na licu mesta.

Cilj pružanja prve pomoći je da povređeni što pre i u što boljem stanju stigne do stručne medicinske pomoći, odnosno u najbližu medicinsku ustanovu. Svaki čovek treba da zna da je ukaže samom sebi i onome kome je ona potrebna. Ona treba da bude pružena što pre, ne čekajuci na dolazak stručnog osoblja, jer to predstavlja samo gubitak dragocenog vremena, a ponekad upravo takva zakašnjenja dovode u pitanje život povređenog.

U skladu sa tim Crveni krst Užice ovu aktivnost i posmatra kao jednu od najprioritenijih oblasti svog delovanja. Prva pomoć se u našoj organizaciji godinama razvijala, a dostigla je visok nivo kvaliteta, što dokazuju brojni rezultati na takmičenjima i zainteresovanost građanstva za spoznavanje tehnika spasavanja. Iz tog razloga, program prve pomoći podeljen je na nekoliko oblasti i to:

  • Prvu pomoć za vozače
  • Prvu pomoć za zaposlene
  • Prva pomoć za spasioce
  • Takmičarska prva pomoć

Obuka u pružanju prve pomoći odvija se u skladu sa evropskim doktrinama i standardima u ovoj oblasti, a vrše je licencirani instruktori i predavači sa dugogodišnjim iskustvom.