Program Promocije humanih vrednosti (u daljem tekstu PHV) '' Za dobrotu svaki dan je dobar dan'' zamišljen je u cilju smanjenja nasilja među vršnjacima u Osnovnim školama, uzrasta dece od 8 do 14 godina.

Program obuhvata sedam aktuelnih tema današnjice i to:DSC_0292

  • Tolerancija
  • Kulturalni indentitet i poštovanje razlika
  • Nenasilno rešavanje konflikata
  • Diskriminacija i stigmatizacija
  • Rodna ravnopravnost
  • Dečija prava
  • Prevencija internet zlostavljanja

Za nosioce programa odabrani su mladi edukovani volonteri Crvenog krsta, prosvetni radnici i stručna služba Crvenog krsta u gradovima i opštinama. Kao što se može i zaključiti, Crveni krst Užice veliku pažnju poklanja vršnjačkoj edukaciji, koja je dokazano jedan od najboljih vidova prenošenja znanja mladim ljudima.

Ciljna grupa su učenici od trećeg do šestog razreda.. Predavanja su organizovana radnim subotama ili u toku radne nedelje, najčešće na časovima odeljenskog starešine ili građanskog vaspitanja. U zavisnosti od dogovora sa prosvetnim radnicima, jedna tema se može obrađivati jedan ili dva školska časa. Praksa Crvenog krsta jeste da od sedam predavanja koje realizujemo sa jednim odeljenjem, dva predavanja budu u organizaciji Crvenog krsta. Na takav način, pružamo učenicima da se bliže upoznaju sa organizaciom Crvenog krsta Užice. Takođe, u dogovoru sa prosvetnim radnicima, PHV tim u saradnji sa timom za Prevenciju Borbe protiv trgovine ljudima realizuje i edukaciju u okviru ove oblasti.

Naša organizacija je sa realizacijom PHV programa otpočela je u martu 2009 godine kao pilot program u Osnovnoj školi „Slobodan Sekulić“. Uvidevši kvalitet edukacije i rezultate koje je ona dala nakon samo jednog predavanja, PHV tim odlučio je da nastavi realizacijukoja se u našem gradu održala i do danas. Ukupno devet osnovnih DSC_0752škola na teritoriji Grada Užica prošlo je edukaciju u okviru PHV programa, a sa nekim školama započet je i drugi krug realizacije. Program i danas daje izvanredne rezultate, a glavni pokazatelj jeste što se veliki broj dece priključio organizaciji Crvenog krsta u želji da postane volonter, a neki su čak i postali edukatori u programu.

Program promocije humanih vrednosti ne realizuje se samo u toku školske godine u Osnovnim školama. Crveni krst Srbije već dugi niz godina organizuje jesenje i zimske škole podmladka u svojim odmaralištima, a od 2010. godine Crvenom krstu Užice ukazano je poverenje da animira i edukuje decu. Ove škole posvećene su najviše Programu PHV-a.
Takođe i u letnjim školama Crvenog krsta u Baošićima i Bečićima realizuje PHV program kao jedna od ponuđenih radionica.

vidi foto galeriju...