Osnovni principi predstavljaju izraz doktrine Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. Iako nisu postojali od samog početka oni se mogu prepoznati u osnovnim idejama koje su dovele do stvaranja Crvenog krsta. Za razvoj i definisanje Osnovnih principa od najveće je važosti rad Žan Piktea (Jean Pictet) ”Principi Crvenog krsta” objavljen 1956. godine.

Osnovni principi su službeno proglašeni na 20. Međunarodnoj konferenciji 1965. godine u Beču. Veoma je važno naglasiti da zbog njihovog usvajanja na Međunarodnoj konferenciji oni obavezuju sve sastavne delove Međunarodnog pokreta, ali i sve države članice Ženevskih konvencija.

HUMANOST
Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, rođen u želji da bez diskriminacije ukaže pomoć ranjenicima na bojnom polju, u svom međunarodnom i nacionalnom vidu nastoji da spreči i ublaži patnje u svim prilikama. Njegov cilj je da štiti život, zdravlje i da obezbedi poštovanje ljudske licnosti. On unaprduje uzajamno razumevanje, prijateljstvo, saradnju i trajan mir medu narodima.

NEPRISTRASTNOST
Pokret ne pravi nikakvu razliku prema narodnosti, rasi, verskim ubedenjima, klasi ili politickom mišljenju. On nastoji da ublaži stradanja pojedinaca, rukovoden samo njihovim potrebama dajuci prvenstvo najhitnijim slucajevima nesreca.

NEUTRALNOST
Da bi ocuvao poverenje svih, Pokret se ne opredeljuje u neprijateljstvima i ne ne angažuje se u bilo koje vreme u raspravama politicke, rasne, verske, ili ideološke prirode.

NEZAVISNOST
Pokret je nezavisan. Nacionalna društva, kao pomocni organ humanitarnih službi svojih vlada podvrgnuta zakonima u njihovim zemljama, moraju da uvek sacuvaju svoju autonomiju koja ce im omoguciti da u svako doba deluju u skladu sa principima pokreta.

DOBROVOLjNOST
To je dobrovoljni pokret za pomoc koji ne pokrece želje za sticanje koristi.

JEDINSTVO
U jednoj zemlji može postojati samo jedno društvo Crvenog krsta ili Crvenog polumeseca. Ono mora biti dostupno svima i sprovoditi svoju humanitarnu delatnost na celoj teritoriji.

UNIVERZALNOST
Medunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, u kome sva društva imaju jednak status i dele jednaka prava i dužnosti da se medusobno pomažu, je univerzalan.

10250121_558748600907507_7009054613963203776_n10157307_558748637574170_7080402940142481710_n10151768_558748620907505_5196275681645276931_n10155036_558748664240834_5260442729593118251_n 1512418_558748747574159_5621951230304635224_n1656384_558748784240822_9065808949717022078_n10153769_558748714240829_1357617082489221360_n

.