IMG_7326U skladu sa članom 10. Zakona o Crvenom krstu Srbije (“Službeni glasnik” broj 107/2005) Crveni krst može pružati usluge obuke prve pomoći zaposlenim licima, a u skladu sa važećim zakonskim propisima, kao i Statutom i pravilnicima Crvenog krsta Srbije.

Kao što ste verovatno već upoznati svako pravno lice na teritoriji Srbije u skladu sa Zakonom o bezbednost i zdravlju na radu je u obavezi da osposobi određen broj lica za pružanje prve pomoći. U članu 15, tačka 9. zakona o bezbednosti i zdravlja na radu (“Službeni glasnik” broj 101/2005 i 101/20115) glasi : poslodavac je dužan da obezbedi pružanje prve pomoći, kao i da osposobi odgovarajući broj zaposlenih za pružanje prve pomoći, spasavanja i evakuaciju u slučaju opasnosti.

Crveni krst Užice ima višegodišnje iskustvo u organizaciji i realizaciji kurseva pružanja prve pomoći i samopomoći. U poslednjih pet godina obučili smo veliki broj zaposlenih među kojima su pripadnici sektora za vanredne situacije, MUP-a, zaposlenih u ugostiteljskim preduzećima, javnim ustanovama, kandidati za vozače, učenici, studentu,…

ORGANIZACIJA OBUKE:

Predviđeno je da se obuka organizuje za grupe do 15 polaznika. Obuka se može realizovati u prostorijama preduzeća koje je za istu zainteresovano kao i u prostorijama Crvenog krsta Užice (ul. Veliki park 3). Osnovna edukacija se realizuje u toku jednog ili dva radna dana (ukupno trajanje osnovne obuke je 6 časova, dok napredna obuka traje 12 časova od po 45 minuta).

REALIZACIJA OBUKE:

Kurseve prve pomoći, u okviru naše organizacije realizuju licencirani instruktori i predavači prve pomoći. Edukacija se realizuje po najnovijoj evropskoj metodologiji. Podsećamo Vas da je Srbija šest puta evropski prvak u pružanju prve pomoći.

Ista se sastoji mahom iz praktičnog rada i tokom obuke nastojimo da svi polaznici što više praktično vežbaju. U edukaciju je uključena i obuka iz KPR-a (kardio-pulmonalna reamnimacija) na specijalnim lutkama koje mi obezbeđujemo. Sanitetski materijal, pomoćna sredstva, kao i edukativni DVD sa koga polaznici prate edukaciju, obezbeđuje naša organizacija.

TEMATSKE JEDINICE U OKVIRU OBUKE:

Osnovna edukacija iz prve pomoći traje 6 nastavnih časova koji obuhvataju sledeće oblasti:

  •  Pojam i značaj prve pomoći
  •  Postupci na mestu nesreće
  •  Sredstva za pružanje prve pomoći 
  •  Procena stanja povređenog
  •  Postupak sa osobom bez svesti
  •  Postupak sa osobom bez svesti, disanja i rada srca – mere oživljavanja
  •  Mere neodložne prve pomoći kod krvarenja i rana
  •  Praktično vežbanje i individualni rad uz proveru stečenih znanja

Takođe Crveni krst u dogovoru sa firmom planira i poseban programski sadržaj u zavisno od rizika koje pojedini poslovi i profesije nose.

Po završetku edukacije svi polaznici polažu test provere znanja, a Crveni krst Užice svim polaznicima koji su položili izdaje adekvatno uverenje (sertifikat) o završenoj edukaciji koja imaju važeći rok trajanje od 5 godina.

Za više informacija možete se obratiti u Crveni krst Užice na telefone 031/523-226 , 513-797 ili na 064/886-31-66, kontakt osoba, Dušica Tomašević.
(kontakt)

.