Osnovni cilj Službe traženja je da otkloni ljudsku patnju izazvanu razdvajanjem porodice i narušavanjem njenog jedinstva i olakša uspostavljanje porodičnih veza između ljudi koji su razdvojeni usled ratnih sukoba, prirodnih nepogoda, tehnoloških katastrofa, demografskih i društvenih kretanja. Misija Službe traženja je da izgradi kapacitete kako bi brzo i efikasno pružila usluge svim ljudima koji su razdvojeni usled sukoba ili prirodnih nepogoda, žrtvama trafikinga, kao i licima u stanju socijalne potrebe, kada se  za to ukaže potreba, u skladu sa svojim mandatom i standardima i Principima Pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca.

Služba traženja je predviđena međunarodnim ugovorima

  • –  Ženevskim konvencijama iz 1949. godine,
  • –  Dopunskim protokolima iz 1977. godine i
  • –  Zakonom o Crvenom krstu Srbije iz 2005.godine

Kao članu Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, a saglasno pravilima Međunarodnog humanitarnog prava, Crvenom krstu Srbije je povereno da u ime i za račun države obavlja poslove Nacionalnog biroa za obaveštavanje o žrtvama oružanog sukoba, i da se bavi traženjem lica koja su nestala usled oružanog sukoba.

Pored ove svoje osnovne delatnosti u periodima oružanih sukoba, Služba traženja odgovara i na humanitarne potrebe građana u miru, kao što su pružanje informacija i podataka o sudbini osoba koje su razdvojene, stradale ili nestale usled elementarnih i ljudskim činjenjem izazvanih katastrofa, ekonomskih, ilegalnih migracija i drugih situacija koje prouzrokuju nestanak i stradanje ljudi.

Služba traženja pruža građanima mogućnost da:

  • – Traže i dobiju sve podatke i informacije o boravku u logorima za vreme II svetskog rata iz dokumentacije  Crvenog krsta Srbije.
  • – Traže  lica ,u zemlji i inostranstvu,čiji nestanak nije vezan ili je posledica ratnog sukoba u zamlji i okruženju
  • – Pokreću traženje za svojim srodnicima koji se vode kao nestali  vezano za sukob u bivšoj Jugoslaviji.

Služba traženja je organizovana kao jedinstvena služba u okviru Crvenog krsta Srbije, sa jedinstvenim metodima i principima  rada. Poslovi Službe traženja se odvijaju na tri nivoa organizovanosti:

  • – Služba traženja u Sekretarijatu Crvenog krsta Srbije
  • – Koordinacionim kancelarijama  u pet centara: Niš, Kragujevac, Novi Pazar, Novi Sad i Kosovska Mitrovica
  • – Služba traženja u organizacijama Crvenog krsta u gradovima i opštinama

Ovakva organizacija Službe daje mogućnost građanima da svoje zahteve prema Službi traženja mogu zadovoljiti na najbrži i najefikasniji način, u svom mestu stanovanja.

U  svom radu, Služba traženja sarađuje sa svim institucijama, organizacijama i  organima u zemlji i inostranstvu, za koje zna i oceni da poseduju podatke i informacije koje mogu pomoći u traženju i rasvetljavanju sudbine  nestalih lica..