U 1876.godini,kada je tek nastao, srpski Crveni krst imao je već 16 pododbora, u 16 okružnih varoši, a među njima i u Užicu.

Užički Crveni krst je po svom osnivanju brojao 25 članova ali je s vremenom taj broj konstantno rastao. U periodu od osnivanja pa do početka dvadesetih godina prošlog veka rad organizacije je bio veoma otežan zbog čestih ratova (srpsko-turski, balkanski ratovi, prvi svetski rat).

Od 1923.god. po?inje se sa izgradnjom Doma Crvenog krsta za ratnu siročad. Donator izgradnje zgrade bilo je Društvo Srpskog Crvenog krsta iz Velike Britanije. Zgrada je završena 1929.godine,kada je useljeno oko 100 dece. Od tada organizacija radi neprestano pojačavajući ili smanjivajući intezitet rada s vremenom i potrebama.

Dom Crvenog krsta Užice 1935.

Crveni krst Užice je 1991.godine,uzeo aktivno učešće kada je ratni vihor zahvatio susedne republike, ustvari tada se pokazalo da je organ Crvenog krsta nezamenljiv činilac u vanrednim stanjima. Glavni segment u ovom periodu stavljen je na pitanje socijalne delatnosti: pomoć izbeglicama, socijalno ugroženim licima, dečijim i zdravstvenim ustanovama, školama... U periodu od 1991 do 1996. godine, organizacija Crvenog krsta u Užicu je prihvatila i zbrinula preko 20 000 izbeglica i prognanih lica iz ratom zahvaćenih područja. Posle bombardovanja zemlje 1999.godine, organizacija je pomogla oko 1500 raseljenih lica sa područja Kosova i Metohije.

Danas organizacija i dalje radi na programima pomoći socijalno ugroženim licima, pružanju psihosocijalne podrške, na projektima međunarodne saradnje, rada sa podmlatkom i omladinom...