1. decembar – Svetski dan borbe protiv HIV/SIDE

1. decembar – Svetski dan borbe protiv HIV/SIDE
Crveni krst Užice je organizacija koja u sklopu svog mandata veliku pažnju obraća na preventivnu zdravstvenu zaštitu stanovništva, posebno mladih.
Uz poštovanje mera zaštite od KOVID 19 virusa, volonteri Crvenog krsta Užice organizovali su uličnu akciju podele edukativnog materijala građanima kako bi ih upoznali sa načinima prenošenja i zaštite od HIV-a.