Континуирано, благовремено и ефикасно снабдевање здравствених установа и болесника безбедном крвљу и крвним продуктима (компонентама и дериватима) представља веома
важан предуслов за функционисање здравственог система сваке земље. То значи да је број давалаца крви од општег друштвеног значаја, а обезбеђење довољне количине крви и
лекова добијених из крви за сваку земљу представљају њено национално богатсво.DSC_0022

Потребе за крвљу и крвним продуктима једне земље зависе од броја становника, броја болничких кревета и врста медицинских услуга које се примењују у тој средини. План потреба се доноси на основу увида у годишњу потрошњу крви у протеклом периоду.У нашој земљи потребно је да буде 40 добровољних давалаца на 1000 становника (4%), а тај проценат се у пракси у Србији годинама креће око 3%.

Црвеном крсту Србије је према Закону о Црвеном крсту Србије (Сл.Гласник бр 107/05) мотивација добровољних давалаца крви поверена као јавно овлашћење. У члану 7. став 1. тачка 4 гласи „Црвеном крсту Србије поверава се вршење и следећих јавних овлашћења...  популарисање добровољног давалаштва крви  и, у сарадњи са службама и здравственим установама за трансфузију крви, учествују у организовању акција добровољног давања крви".

DSC_0280Начела добровољног давања крви су: добровољно, анонимно и бесплатно !!!

 

Основни циљ активности Црвеног крста Ужице у овој области рада је континуирано обезбеђивање довољних количина  крви за све пацијенте којима је она неопходна. Са тим у вези организација Црвеног крста Ужице спроводи активности на промоцији, регрутовању и задржавању давалаца. Те задатке реализује путем: промотивних активности, едукацијом волонтера, реализацијом годишњег плана прикупљања крви... Основни циљ ових активности је континуирано обезбеђивање довољних количина  крви за све пацијенте којима је она неопходна. Акције добровољног давања крви спроводимо у сарадњи са Општом болницом Ужице – службом за трансфузију крви. Кроз акције добровољног давања крви обезбеђујемо довољне количине безбедне крви и продуката за потребе лечења крајњих корисника-пацијената у болници.

Промотивне активности Црвеног крста у области мотивације:

  • анимација и позивање грађана за давање крви
  • спровођење литерарног и ликовног конкурса „Крв живот значи" у основним и средњим школама у Србији и свечано уручивање награда победницима
  • свечано обележавање 11. маја, Националног дана добровољних давалаца крви
  • свечано обележавање 14. јуна, Светског дана давалаца крви
  • свечано уручење признања добровољним даваоцима крви
  • гостовање у медијима поводом свечаности везаних за давалаштво крви
  • организовање различитих (спортских, културних, забавних) активности у циљу промоције, регрутовања и задржавања давалаца

види фото галерију