Пошто сви наши грађани који су социално угрожени нису у могућности да користе народну кухињу тј. немогу да долазе и узимају храну свакодневно јер живе у рубним насељима или околним селима њима се деле ланч пакети који садрже основне намирнице.
Део средстава за ову помоћ се добија од Црвеног крста Србије. Помоћ се дели на основу добијених спискова корисника Центра за социјални рад.
Део помоћи корисници преузеимају лично у самом Црвеном крсту, а остатак који је намењен сеоским домаћинствима се дистрибуира возилима Црвеног крста до њихових месних заједница где та помоћ бива подељена.
Пакет ове помоћи за једног члана садржи следеће намирнице:
Артикал/ Количина
Брашно: 25 кг
Уље: 1 лит
Шећер: 1 кг
Пасуљ: 1 кг
Пиринач: 1 кг
Тестенина: 1 кг
Конзервирана храна: 2 ком.
Поред ових намирница деле се и мање колкичине хигијенских пакета који садрже основна средства за хигијену, обућа, одећа, ћебад и тд.
Црвени крст такође прикупља и половну, чисту гардеробу која се дели свима онима којима је она потребан и који желе да је користе.