Прва помоћ је скуп поступака и мера којима се спашавају живот и здравље унесрећеног или повређеног човека, а примењује се на лицу места.

Циљ пружања прве помоћи је да повређени што пре и у што бољем стању стигне до стручне медицинске помоћи, односно у најближу медицинску установу. Сваки човек треба да зна да је укаже самом себи и ономе коме је она потребна. Она треба да буде пружена што пре, не чекајуци на долазак стручног особља, јер то представља само губитак драгоценог времена, а понекад управо таква закашњења доводе у питање живот повређеног.

У складу са тим Црвени крст Ужице ову активност и посматра као једну од најприоритенијих области свог деловања. Прва помоћ се у нашој организацији годинама развијала, а достигла је висок ниво квалитета, што доказују бројни резултати на такмичењима и заинтересованост грађанства за спознавање техника спасавања. Из тог разлога, програм прве помоћи подељен је на неколико области и то:

  • Прву помоћ за возаче
  • Прву помоћ за запослене
  • Прва помоћ за спасиоце
  • Такмичарска прва помоћ

Обука у пружању прве помоћи одвија се у складу са европским доктринама и стандардима у овој области, a врше је лиценцирани инструктори и предавачи са дугогодишњим искуством.