У 1876.години,када је тек настао, српски Црвени крст имао је већ 16 пододбора, у 16 окружних вароши, а међу њима и у Ужицу.

Ужички Црвени крст је по свом оснивању бројао 25 чланова али је с временом тај број константно растао. У периоду од оснивања па до почетка двадесетих година прошлог века рад организације је био веома отежан због честих ратова (српско-турски, балкански ратови, први светски рат).

Од 1923.год. по?иње се са изградњом Дома Црвеног крста за ратну сирочад. Донатор изградње зграде било је Друштво Српског Црвеног крста из Велике Британије. Зграда је завршена 1929.године,када је усељено око 100 деце. Од тада организација ради непрестано појачавајући или смањивајући интезитет рада с временом и потребама.

Дом Црвеног крста Ужице 1935.

Црвени крст Ужице је 1991.године,узео активно учешће када је ратни вихор захватио суседне републике, уствари тада се показало да је орган Црвеног крста незаменљив чинилац у ванредним стањима. Главни сегмент у овом периоду стављен је на питање социјалне делатности: помоћ избеглицама, социјално угроженим лицима, дечијим и здравственим установама, школама... У периоду од 1991 до 1996. године, организација Црвеног крста у Ужицу је прихватила и збринула преко 20 000 избеглица и прогнаних лица из ратом захваћених подручја. После бомбардовања земље 1999.године, организација је помогла око 1500 расељених лица са подручја Косова и Метохије.

Данас организација и даље ради на програмима помоћи социјално угроженим лицима, пружању психосоцијалне подршке, на пројектима међународне сарадње, рада са подмлатком и омладином...