Некада је било готово незамисливо да ће се наркоманија и болести зависности уопште и помињати у окружењу основне школе.
Данас се старосна граница оних који постају зависници спустила веом ниско. Још је више поражавајући податак да рани адолесценти први пут ступају у контакт са наркотицима посредством друга или другарице, тј. својих вршњака ит у 85% случајева. Волонтерима Цк Ужице то је био додатни мотив да осмисле и започну сопствени начин преношања знања и вештина одупирања негативним утицајима.
Пројекат носи назив „Млади за младе“ управо из разлога што су главни носиоци активности млади волонтери , углавном средњошколци, који реализују вршњачку едукацију на нивоу V и VI разреда у основним школама.
У 45 мин. предавању специфичног типа смештени су скеч, дискусија о пријатељству и конфликтним ситуацијама, инеракција без дискриминације уз активно слушање и уважавање ставова свих учесника, примери и предлози начина могућности лошег утицаја вршњака, као и утисци и комантари који представљају евалуацију рада.
Волонтери врло лако успостављају комуникацију са учесницима и представљају садржаје пријемчљиве њиховом узрасту. Избегавају стручну терминологију, користе жаргонизме, методу замене улога, учење утврђивањем, константно стимулишу децу на давање примера и извођењу закључака. Тако сви равнопрано и активно учествују у овом пројекту.
Читава радионица је базирана на причи о пријатељству, које је у тим годинама један од најважнијих фактора одрастања. Наводећи им низ примера из конкретних ситуација волонтери су учинили да деца сама дођу до закључака које су особине добрих пријатеља, а које лоших пријатеља.
Причајући о пријатељству волонтери се ослањају на уводни скеч, који даје јасну дефиницију упрво о самом пројекту, такође учесницима се даје 20 начина како рећи НЕ уколико им се нуде наркотици као излаз из проблема.
Најбоља процена успешност рада су евалуционе поруке учесника упућене реализаторима, њихове примедбе, сугестије и похвале. Такође у порукама се може видети и да се деци допада овај начин преношења информација.
Овај пројекат има за циљ подизање самопоуздања раних адолесцената, изградњу самосвести о добром и лошем, допирање до деце школског узраста, школског колектива, родитеља и локалне заједнице, чиме доприноси формирању колективног имунитета.