Црвени крст Ужице

адреса: Велики парк бр. 3, 31000 Ужице
тел/фаx: +381 (0)31 513 561; 513 797; 523 226
email: uzice@redcross.org.rs
текући рачун: 205-228585-26
пиб: 101624112