ZAŠTO ODRE?UJEMO NIVO HEMOGLOBINA PRE DAVANJA KRVI?

Šta je hemoglobin?

Hemoglobin je crveni krvni pigment koji prenosi kiseonik po organizmu.Nalazi se u crvenim krvnim zrncima ( eritrocitima ).

Hemoglobin test

Da biste mogli da date krv nivo hemoglobina mora da bude iznad:

 • 135g/L za muškarce
 • 125g/L za žene.

Zašto nivo hemoglobina može da bude snižen ?

1. Neke zdrave osobe imaju prirodno niži nivo hemoglobina u odnosu na nivo potreban za davanje krvi.

2. Zbog sniženog nivoa gvož?a koji je sastavni deo hemoglobina.

3. Odre?ena stanja i oboljenja mogu da izazovu sniženje nivoa hemoglobina u krvi.

Ako je nivo hemoglobina nizak, šta dalje?

Lekar ?e da porazgovara sa Vama i posavetova?e Vas.

Da li ?ete mo?i ubudu?e da dajete krv?

Da, ako se otklone uzroci niskog hemoglobina.

Kako da popravite nivo hemoglobina?

Koristite u ishrani namirnice bogate gvož?em.

Hrana veoma bogata gvož?em:

 • CRveno meso, džigerica, bubrezi, ulje, riba kao što je tunjevina i sardina, cerealije, kakao.

Hrana koja tako?e sadrži gvož?e:

 • Jaja, jezgra koštuni?avih plodova ( orah, lešnik ), integralni hleb, suvo vo?e, pasulj, so?ivo, sveže zeleno povr?e.

VITAMIN C

Vitamin C iz svežih namirnica poboljšava iskoriš?avanje gvož?a.

Hvala za ponu?enu krv!

Nadamo se da ?e ovo objašnjenje pomo?i da shvatite zašto danas niste mogli da date krv.

 

BOLESTI KOJE SE MOGU PRENETI TRANSFUZIJOM KRVI

Koje bolesti mogu da se prenesu i transfuzijom ?

Krv za transfuziju dobrovoljno daju zdrave osobe.

Iako osoba koja daje krv izgleda zdravo i ose?a se dobro , može da bude zaražena nekim mikroorganizmom ( virusom, bakterijom, parazitom ). Bolest nije uvek vidljiva , odnosno pra?ena simptomima i znacima. Prema tome, transfuzijom krvi naizgled zdravog davaoca može da se prenese infekcija na primaoca. Najzna?ajnije bolesti koje se mogu preneti transfuzijom su:

 • hepatitis B
 • hepatitis C
 • sindrom ste?enog nedostatka imuniteta-SIDA
 • sifilis

Kako da spre?imo širenje infekcije?

Prisustvo infektivnih agenasa kod naizgled zdravih osoba možemo da otkrijemo testiranjem njihove krvi.

Naši propisi obavezuju da se krv svakog davaoca obavezno testira svaki put kada da krv na najzna?ajnije uzro?nike bolesti ( virus hepatitisa B, virus hepatitisa C, virus sindroma ste?enog nedostatka imuniteta i uzro?nika sifilisa ).

Iako se koriste najsavremeniji testovi i tehnologije testiranja , na žalost, može da se dogodi da se i ovakvom tehnologijom ne otkrije svaki davalac krvi koji ima infekciju.

Davaoci mogu da pomognu da se izbegne rizik od prenošenja mikroorganizama iz krvi davaoca u krv primaoca iskrenim popunjavanjem upitnika ili ako su ve? dali krv naknadnim obaveštavanjem svog transfuziologa da njihova krv možda nije za upotrebu.

Kako dolazi do infekcije?

 • Seksualno-hetero i homoseksualnim putem
 • višestrukom upotrebom igala, špriceva, instrumenata
 • intravenskim uzimanjem droga
 • sa majke na dete
 • transfuzijom krvi.

V A Ž N O!

Neophodno je da iskreno i precizno popunite upitnik.

Prilikom davanja krvi bi?e Vam uzet uzorak za testiranje.

Vaša krv ?e biti testirana na uzro?nike zaraznih bolesti.

Ukoliko je rezultat analize Vaše krvi pozitivan , bi?ete o tome obavešteni, a Vaša krv ne?e biti primenjena.

U slu?aju da se  dobiju sumnjivi  rezultati poželjno je da se odazovete pozivu da ponovo date krv na analizu.

U Vašem je interesu da po dobijanju pozitivnog nalaza obavezno posetite infektologa.

Svi podaci iz upitnika i o rezultatima analize Vaše krvi ostaju tajni.

 
Anketa
Da li smatrate da Crveni krst pravovremeno reaguje na sve masovne nesre?e u našoj zemlji ?