Дифузија је традиционална активност Црвеног крста и статутарна обавеза сваког националног друштва, утврђена Статутом Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, као и Статутом националног друштва.

Дифузија је активност ширења знања о међународном хуманитарном праву, Основним принципима Међународног покрета, и другим хуманитарним вредностима које заступа Међународи покрет. У Црвеном крсту Србије дифузија је организована на посебан начин: формирано је 7 центара за дифузију: Београд, Нови Сад, Крагујевац, Зајечар, Краљево, Ужице и Ниш. Сваки центар има по 15 - 25 обучених дифузера који спроводе програме дифузије за организације Црвеног крста које покрива центар (просечно 15-20 организација, осим Новог Сада, који покрива 45 организација).

Програми дифузије се спроводе за различите циљне групе: припаднике Црвеног крста, младе, здравствено особље, просветне раднике, медије, општу јавност, војску, полицију, ученике у основним и средњим школама,...

Активности дифузије су врло разнолике и обухватају семинаре, радионице, предавања, округле столове, дискусије, иступања у медијима, разговоре са појединим циљним групама итд.