ТПК тим ( Тим за теренску процену последица несреће, анализу потреба и капацитета и за координацију спровођења мера и реализацију акција)

Улога тима јесте да спроведе брзу и детаљну процену последица несреће, анализу потреба угрожених, координацију операције, израде и имплементације акционог плана и извештавање. Рад са међународним хуманитарним организацијама и са државним органима и службама;

IMG_7757Активирање ТПК врши се на основу процене Оперативне организације Црвеног крста која упућује захтев Црвеном крсту Србије, да у најкраћем року (до 6 сати од позивања) у саставу од 3 члана упути ТПК на угрожено подручје, исти састав Тима за процену и координацију остаје на терену до 14 дана и по потреби, замениће га наредни тим од три члана (максимум три смене од по 14 дана). Задатак ТПК је да помогне оперативној организацији Црвеног крста у брзом сагледавању последица несреће, капацитета локалне организације и најхитнијих потреба у људству, опреми, роби и у новчаној помоћ, помогне у координацији задатака свих осталих пристиглих људских ресурса Црвеног крста Србије (Окружне јединице за помоћ у несрећама, Регионалне јединице за помоћ у несрећама или Националним тимовима) као и осталих структура које учествују у ублажавању последице несреће.

ТПК тим Црвеног крста Ужице се ангажује у свим несрећама, а нека од места где је био ангажован у претходним годинама су:IMG_7765

  • земљотрес у Краљеву 2010,
  • поплаве у Љубовији 2010. и 2011. године
  • снежни намети у Златиборском округу 2012. године
  • пожари на Тари и Мокрој Гори 2012. године
  • ванредна ситуација поводом несташице воде за пиће и припрему хране на територији Града Ужица 2013. и 2014. године
  • на целокупној територији Републике Србије за време мајских поплава и клизишта у 2015. – ој години.

 

* види фото галерију