СЕП (Тим за евакуацију, збрињавање и спашавање у случају поплава)
20141008_152935
Улога тима је вишеструка, а обухвата процену ризика на водама, спасавање на води по међународним стандардима, пружање прве помоћи, вожња чамца и моторног чамца, коришћење спасилачке опреме, учешће у евакуацији угрожених људи, превоз робе хуманитарне помоћи помоћу чамаца и  дистрибуција до крајњих корисника, обезбеђивање извршилаца на градњи заштитних насипа на рекама у фази ванредне одбране од поплава и у варедним акцијама ојачавања насипа…

СЕП тим поседује моторне и рафт чамце, као и разноврсну опрему за спасавање у случају поплава. На основу захтева Оперативне организације Црвеног крста или процене и одлуке Оперативног тима Црвеног крста Србије упућује се у најкраћем року на угрожено подручје (до 12 сати од 20141008_152608позивања). Тим спроводи спашавање на води у случају поплава, узима учешће у евакуацији угроженог становништва или превоз хуманитарне помоћи ако су поплавом одсечени од центара за снабдевање.

СЕП тим је био ангажован у евакуацијама у Ваљеву, Лазаревцу, Обреновцу 2014-те године, као и у транспорту и дистрибуцији хуманитарне помоћи у Кладову и Текији.

СЕП тим Црвеног крста Ужице броји 6 чланова, који су обучени по међународним стандардима за спасавање на води и учествовали су у спасавању и евакуацији угроженог становништва у време поплава 2014-те године.

* види фото галерију