МТТ ( Мобилно-технички тим )

Улога тима јесте рад са техничком опремом Црвеног крста Србије (моторне муљне пумпе, потапајуће пумпе, IMG_5730IMG_9651перачи под притиском, моторни распршивачи дезинфекционих средстава, сушилице зидова, агрегати за струју, електрични алат и апарати, постављање санитарног контејнера и контејнера кухиње и др .) Чланови тима раде са моторним пумпама за воду на испумпавању воде из поплављених подрума и објеката за становање, са сушилицама за исушивање влажних зидова, користе компресоре за прање механизације, зидова, дворишта. Такође у оквиру послова МТТ-а је да након повлачења водене бујице, обавља ситне поправке оштећених објеката за становање , води евиденцију радних сати опреме, истовремено обучава локалне волонтере за спровођење мера и обављање послова да би након повлачења МТТ-а могли да наставе са отклањањем последица несреће.

МТТ тим обавља послове довођења у употребно стање објеката за живот становништва који су погођени поплавама и омогућује постављање услова који су потребни за рад осталих тимова на терену.

Део МТТ тима који се налази у Ужицу броји 10 чланова и обучаван је за рад у свим условима са целокупном опремом коју поседује Црвени крст Србије. Нека од деловања овог тима су:

  • Поплава у Ужицу 2011. године
  • Пожар на Мокрој Гори и Тари 2012. године
  • Ванредна ситуација због несташице воде за пиће и припрему хране у Граду Ужицу 2013. и 2014. године
  • Мајске поплаве које су захватиле Републику Србију у 2014. години

 

* види фото галерију