Црвени крст Србије представља један од субјеката система заштите и спасавања и има своју јасно дефинисану функцију у Закону о ванредним ситуацијама РепублиDSC_0730ке Србије .

Сврха програма припреме за деловање у несрећама је да се развију и оспособе постојећи капацитети Црвеног крста Србије, као и да се развије мрежа локалних организација која ће добро функционисати у свакој ванредној ситуацији. Црвени крст, у оквиру свог мандата, може одговорити на природне или људским фактором проузроковане несреће на ефикасан, доброструктуиран и координисан начин да би смањио број жртава, обезбедио људско достојанство, доступност најразличитијих видова хуманитарне помоћи и ублажио последице несреће. Такође улога Црвеног крста је и да буде поуздан партнер другим структурама друштва, који су носиоци или се укључују у активности одговора на несреће у држави и у локалној заједници.

Општи циљ програма припреме за деловање у несрећама Црвеног крста Србије јесте јачање капацитета и изграђених ресурса Црвеног крста Србије по Captureнајвишим међународним стандардима, што додатно доприноси озбиљности и сврсисходности учествовања ове организације у одговору на све ситуације које се редовним деловањем локалних субјеката не могу санирати или избећи. Велика пажња се посвећује и унапређивању механизама интерне и екстерне координације за ефикасан
и брз одговор на несреће свих структура мреже организације Црвеног крста Србије, усмерен на извршавање задатака који произилазе из законом дефинисаног положаја и улоге Црвеног крста Србије као организације која помаже државним органима у хуманитарној области, са акцентом на природом или људским фактором изазваним несрећама.