Vežba „Šargan 2019“

Lokalna jedinica za delovanje u nesrećama i Tim za traganje i spavanje Crvenog krsta Užice su dana 03. marta, na prostoru Šarganske osmice realizovali vežbu masovne železničke nesreće u kojoj je došlo do iskakanja iz šina putničkog voza.

Zadatak Crvenog krsta Užice bio je da formira bazu operacije sa prolaznim prihvatilištem, pronađe voz na nepristupačnom terenu, povređenima ukaže prvu pomoć, organizuje evakuaciju i transport prisutnih lica do mesta na kome im se pružala dalja medicinska nega.

Vežba je odrađena u realnom vremenu, a za cilj je imala proveru spremnosti i utvrđivanje procedura svih članova slasilačkih timova.

Crveni krst Užice
Uz Vas kada zatreba!

Zimski kamp!

Prethodnih sedam dana, na planini Jelova Gora, održan je zimski kamp Crvenog krsta Užice na kome učestvuju ekipe prve pomoći i članovi tima za delovanje u nesrećama.

Na kampu se, pored prve pomoći, uvežbavaju i tehnike transporta povređenih u različitim uslovima, orijentacija i snalaženje u prirodi, kao i rad na terenu u dnevnim i noćnim uslovima.

Predavanje Ljubomira Saramandića

Grad Užice u saradnji sa Crvenim krstom Užice, organizovao je predavanje Gospodina Ljubomira Saramandića, dana 13. februara 2019. godine. Gospodin Saramandić je knjiženik i kustos Srpske kuće na Krfu, a predavanjem je približio stradanja našeg naroda u vreme prvog svetskog rata, povlačenja Srpske vojske i vrhovne komande i njihov oporavak. Takođe osvrnuo se na to kako su stanovnici nekada gledali na Srpske vojnike, a kako to danas izgleda. 
Užičani su u velikom broju došli da slušaju predavanje Ljubomira Saramndića, a o tome najbolje govori prepuna sala Gradske skupštine.

Cisterne Crvenog krsta Srbije

Zbog puštanja nove fabrike za preradu vode, Štab za vanredne situacije Grada Užica proglasio je vodu iz gradske vodovodne mreže neispravnu za piće i pripremu hrane.

Crveni krst Užice je u skladu sa svojim zaduženjima prethodnih dana pripremio i postavio stacionarne cisterne sa kojih će se građani snabdevati pijaćom vodom. Takođe, distribuirana je i flaširana voda u zdravstvene, socijalne, prosvetne ustanove, udruženja građana,… Podršku u vidu stacionarnih cisterni i dela flaširane vode obezbedio je Crveni krst Srbije.

Crveni krst Užice nastaviće svoje aktivnosti u toku trajanja nestašice vode za piće.

Aktivnosti tima za delovanje u nesrećama

Prehodnih dana Tim Crvenog krsta Užice angažovan je na ublažavanju posledica snežnih nanosa. Nekoliko seoskih domaćinstava u Užičkom kraju odsečeni su od naseljenih mesta. Članovi tima za delovanje u zimskim uslovima uspeli su da se probiju do tih domaćinstava i dostave im hranu i lekove. Pored toga uspeli su da izvrše osnovne medicinske preglede i procenu situacije objekata i okoline. Crveni krst Užice nastaviće sa pružanjem pomoći u narednim danima. Deo aktivnosti možete videti na fotografijama.

Crveni krst Užice, uz Vas kada zatreba!

 

Vežba tima za delovanje u nesrećama

Još jedan u nizu treninga za spasilačku službu Crvenog krsta Užice. Članovi tima za traganje i spašavanje uspešno su proverili svoju spremnost, kao i opremu za reagovanje u zimskim uslovima.

Crveni krst Užice
Uz Vas kada zatreba!

1. decembar – Svetski dan borbe protiv HIV / SIDE

Crveni krst Užice je organizacija koja u sklopu svog mandata veliku pažnju obraća na preventivnu zdravstvenu zaštitu stanovništva, posebno mladih.

Pored kontinuirane vršnjačke edukacije mladih u oblasti polno prenosivih infekcija i HIV-a ovih dana smo posebnu pažnju posvetili obeležavanju 1. decembra, Svetskog dana borbe protiv SIDE.

Volonteri Crvenog krsta organizovali su ulič ne manifestacije podele edukativnog materijala građanima kao i edukaciju u osnovnim i srednjim školama.

 

Taktičko pokazna vežba

Crveni krst Užice je u saradnji sa pripadnicima Vatrogasno spasilačke jedinice i preduzežem Prvi partizan održao zajedničku vežbu evakuacije i zbrinjavanja. 
Cilj vežbe bilo je uvežbavanje zaposlenih u fabrici Prvi partizan u slučaju nesreće. Pripadnici VSJ Užice i Crvenog krsta uvežbavali su svoje procedure reagovanja u zadatim situacijama. Vežba je realizovana u realnom vremenu.

Deo atmosfere sa vežbe možete pogledati u fotografijama.

Promocija humanih vrednosti

Edukativni program Promocije humanih vrednosti realizuje se u Osnovnim školama dugi niz godina. Sa početkom nove školske godine, Crveni krst Užice realizuje ovaj program u različitim školama, a ove godine obuhvaćeni su učenici trećeg i četvrtog razreda Osnovne škole „Dušan Jerković“. Ukupno pet odeljenja četvrtog razreda obuhvaćeno je prvim krugom edukacije, a nakon toga pristupiće se edukaciji učenika trećeg razreda.

Detaljnije o Programu Promocije humanih vrednosti možete pročitati ovde.

 

„Jaka Karika“

Crveni krst Užice učestvovao je na četvrtom po redu međunarodnom skupu organizacija Crvenog krsta  „Jaka karika“, čiji je ovogodišnji domaćin bila Opštinska organizacija Crvenog krsta Bar u Republici Crnoj Gori. Tematski skup pod nazivom „Interna i eksterna komunikacija i efikasnosti u informisanju ciljanih javnosti“, posvećen je bio unapređenju komunikacija, kako bi se povećala prepoznatljivost Crvenog krsta u javnosti i ostvarilo partnerstvo sa što više organizacija, institucija i pojedinaca. Učesnici su pored organizacije domaćina Crvenog krsta Bar, bile i organizacije Crvenog krsta Užice, Ohrid, Kragujevac, Subotica i Trebinje. Svi učesnici skupa bili su jedinstveni u stavu da je komunikacija prema javnosti veoma važna ali i unutar same organizacije, kao i porodice Crvenog krsta. Sve poruke su jako važne, moraju biti vrlo precizne, kako bi blagovremeno i tačno stigle do svih kojima su potrebne i kojima naše organizacije pomažu. Iz tog razloga svi učesnici su predstavili način komunikacije u svojim organizacijama, kako bi se našao model kako efikasno primenti preporučene metode i na taj način poboljšati poziciju Crvenog krsta na lokalnom nivou. U svemu tome veliki doprinos ovoj temi dali su i Milica Kovačević, portparol Nacionalnog društva Crvenog krsta Crne Gore, kao i Neđeljko Đurović, profesor pravnih nauka, koji su temu prestavili sa stručnog aspekta i dali vrlo konstruktivne predloge za dalji rad i napredak prisutnih organizacija. Skup organizacija „Jake karike“ protekao je u jednoj prijatnoj radnoj atmosferi u kojoj su dogovoreni i dalji pravci delovanja ove neformalne grupe, kao i teme, a i domaćin naredenog skupa.