IMG_3631
DSC_0190Трговина људима из године у годину постаје све озбиљнији друштвени проблем широм света. Њена суштина јесте у злоупотреби и експолоатацији људских бића и њихова злоупотреба за остваривање енормних профита за организатора и друге који су укључени у ланац трговине људима, на различите начине: присилним ропством, принудним радом, проституцијом, коришћењем жртава за вршење кривичних дела, коришћењем у оружаним сукобима, трговином органима итд.

Било који од наведених начина злоупотребе жртава је несумњиво је угрожавање личног достојанства, кршење основних људских права, од права на личну слободу, до права на слободу кретања, слободу на право избора занимања и посла, до, у најдрастичнијим случајевима, непосредног угрожавања живота.

У складу са својом мисијом и мандатом Црвени крст Србије и Црвени крст Ужице се укључио у напоре да се спречи трговина људима  и да се, макар, смањи број жртава и умање последице по њих. Првенствено циљ активности Црвеног крста је ширење свести и знања о трговини људима и превентивно деловање, посебно међу младима и другим потенцијалним жртвама.

Основни и најважнији правац деловања Црвеног крста је превенција, у настојањима да се спречи улазак људи у ланац трговине људима. То подразумева едукацију група и појединаца, да препознају проблем, његове појавне облике, разнолике начине за увлачење људи у ланац трговине људима. Такође програм рада је усмерен на развијање вештина, способности и умећа за супротстављање тој појави, начина реакције на њу и информисање надлежних органа о сумњи да постоји проблем. Кроз ове видове едукације Црвени крст ствара квалитетне и добро обучене најчешће младе волонтере, који су оспособљени да у нашој средини шире информацију о опасностима и последицама које ова појава изазива у друштву. Тако се смањује могућност да наши суграђани буду увучени у ланац трговине људима, а и подиже свест заједнице у целини.

IMG_7157Највише пажње у овој области постижемо у раду са децом и младима, реализујући своје своје активности у ужичким вртићима, домовима за одгој и смештај деце и младих, основним и средњим школама, као и високо школским установама. Такође у свом раду помаже и у едукацији и одређених друштвених органа (медицински радници, социјални радници, итд) који се у свом раду сусрећу са жртвама трговине људима.

Овај програм се реализује у сарадњи са партнерима који се такође баве овим проблемом само са другог аспекта (правосуђе, полиција, цен. за соц рад, нво…).

У оквиру реализације програма обележавају се и 31. јул Светски дан борбе против трговине људима и 18. октобар IMG_0253Европски дан борбе против трговине људима, кроз чије обележавање се широке народне масе анимирају и обавештавају о проблему који носи ова криминална активност.

Програм се координира са нивоа националног друштва Црвеног крста Србије, а наша локална организација ради на имплементацији на терену. Иако је један од најмлађих програма у Црвеном крсту Ужице, у ових  десет година колико се реализује, програм је показао добре резултате и константо се проширује и напредује.